Sektionen för detonik och förbränning
anslutna med The Combustion Institute

Välkommen till SDF Sverige

IATG’s implementation support toolkit

Risk reduction checklist www.un.org/disarmament/un-saferguard/risk-reductionprocess-levels
Quantity-distance map www.un.org/disarmament/un-saferguard/map
Explosion danger area calculator www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosion-danger-area
Vertical danger area calculator www.un.org/disarmament/un-saferguard/vertical-danger-area
Explosive limit licence generator www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosives-limit-license
Explosion consequence analysis www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosion-consequence-analysis
Noise prediction calculator www.un.org/disarmament/un-saferguard/noise-prediction
Kingery-Bulmash blast parameter www.un.org/disarmament/un-saferguard/kingery-bulmash
Gurney equation for fragment velocity www.un.org/disarmament/un-saferguard/gurney
Hopkinson-Cranz scaling law www.un.org/disarmament/un-saferguard/hopkinson-cranz
Detonation pressure www.un.org/disarmament/un-saferguard/detonation-pressure
Explosive Ordnance Disposal (EOD) task estimation matrix www.un.org/disarmament/un-saferguard/eod-task-estimation-matrix

Eventuella frågor kan ställas till Hans Wallin hans.wallin@cesium.se

Aktuellt

Sponsorer

SDF är sponsrad av följande företag

Cesium Holding AB